ประชุมชี้แจงแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน 2560-2564 ของ ศธ. 27 มี.ค. 60

ตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานกลางในการประสานการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมายสำหรับดำเนินการพัฒนาประกอบด้วยจังหวัด/อำเภอ ที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และราชอาณาจักรกัมพูชา ครอบคลุมพื้นที่ ๒๗ จังหวัด และกำหนดให้มีการจัดประชุมชี้แจงแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

Untitled-31

Untitled-6

Untitled-35

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*
*